Đau đầu phí ngoài luồng thủ tục bất động sản

Sáng 14/3 tại Hội nghị đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, 6 lĩnh vực được chọn để đo lường gồm: Cấp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh và giấy chứng thực.Việc đo lường được thực hiện theo hình thức điều tra xã hội học đối với hơn 15 nghìn người, tại 108 xã của 3 thành phố trực thuộc TW và 7 vùng trong cả nước.

Kết quả cho thấy, toàn bộ 6 lĩnh vực trên đều có tình trạng người dân phải trả thêm tiền ngoài phí, lệ phí được nhà nước quy định. Tỷ lệ phải trả thêm chi phí “ngoài luồng” chiếm từ 4,9% đến hơn 28%. Trong đó, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm 10% và giấy phép xây dựng là 8%. Đồng thời, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng nhà ở cũng là hai lĩnh vực được đánh giá thấp nhất về chỉ số hài lòng của người dân.

đất nền hóc môn giá rẻ

Kết quả ở một số địa phương cũng chưa thực sự thuyết phục, tin cậy. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, tiêu chí đo lường, câu hỏi khảo sát của nhiều bộ, ngành và địa phương còn chung chung, chưa rõ ràng dẫn đến kết quả khảo sát phản ánh chưa sát thực tiễn.

Từ đó, Bộ Nội vụ kiến nghị tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các phương pháp khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đang triển khai hiện nay. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai đo lường sự hai lòng của người dân.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ kiến nghị cần sử dụng các thông tin thu được từ kết quả đo lường sự hài lòng để đề ra các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng sự mong đợi của người dân, tổ chức.

Theo Văn Kiên (Tiền Phong)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *