Số phận các khoản tiền gửi tại ACB 0d

Cụ thể, đối với khoản tiền gửi 772 tỷ đồng tại GPBank, ngày 7/4/2016, ACB đã nhận chuyển nhượng các trái phiếu với mệnh giá 500 tỷ đồng do một công ty cổ phần trong nước phát hành để cấn trừ 520 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại GPBank.

Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 4/11/2016, ACB và một công ty con của ACB đã nhận chuyển nhượng 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 68,897 tỷ đồng và 62 tỷ đồng do GPBank nắm giữ để cấn trừ 65 tỷ đồng và 62 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại GPBank.

Đối với số dư 125 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn còn lại tại GPBank, ACB đang trong quá trình thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng bất động sản do GPBank nắm giữ để cấn trừ nợ.

Về khoản tiền gửi trị giá 400 tỷ đồng tại VNCB đã quá hạn lãi hiện đã được phân loại vào Nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn, theo phê duyệt từ NHNN, mỗi năm VNCB sẽ trả 1/5 cho ACB với mức lãi 2%/năm, dự kiến đến ngày 30/09/2020 sẽ hoàn tất. Tính đến hết ngày 31/12/2016, ACB đã tiến hành trích lập dự phòng 165,63 tỷ đồng.

Ngoài ra, thêm một thông tin tích cực khác, ACB dự kiến sẽ kết thúc thu hồi nợ tại Nhóm 6 công ty liên quan đến bầu Kiên vào năm 2017 thay vì năm 2018 như lộ trình cũ, bằng cách trích lập dự phòng bổ sung.

Theo đó, ngân hàng được phép trích lập thêm 800 tỷ đồng trong năm 2016 so với lộ trình thu hồi nợ cũ và lộ trình thu hồi nợ sẽ được điều chỉnh lại với số tiền thu hồi trong năm 2016 và 2017 lần lượt là 3.000 tỷ đồng và 2.016 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *